dwa

dwa
1. Dwa kroki (stąd), o dwa kroki (stąd) «bardzo blisko (stąd)»: Postanowiłam teraz pójść do mojego mieszkania na Pańskiej, dwa kroki stąd i zabrać stamtąd kilka osobistych rzeczy, których brak odczuwam mieszkając na razie u rodziców. J. Przybora, Oko.
2. Jeść, pracować, robić itp. za dwóch, za dziesięciu «jeść, pracować, robić itp. bardzo dużo, w dużych ilościach»: Pracował za dwóch, nie żałował ni czasu, ni zdrowia, nieraz po godzinach. W. Myśliwski, Widnokrąg.
3. Pewne, jasne, oczywiste jak dwa razy dwa, jak dwa razy dwa (jest) cztery, jak dwa a dwa cztery «bardzo pewne, oczywiste, zrozumiałe»: To była jedna ze spraw, która była tak oczywista, jak dwa razy dwa jest cztery... TV rep 2001.
Być, stać itp. na dwóch biegunach, na dwóch przeciwnych, przeciwległych biegunach zob. biegun 1.
Chwytać, łapać, trzymać itp. dwie sroki za ogon zob. sroka 1.
Dwa bieguny, dwa przeciwne, przeciwległe bieguny zob. biegun 2.
Dwa grzyby w barszcz zob. barszcz 1.
Dwa światy zob. świat 8.
Dwa zera zob. zero 3.
Gruchać jak dwa gołąbki zob. gołąbek 1.
Mieć do kogoś dwa słowa zob. słowo 11.
Mieć dwie lewe ręce zob. ręka 27.
Na sto dwa zob. sto.
Nie dać się dwa razy prosić zob. dać się 3.
Nie ma dwóch (dwu) zdań, bez dwóch zdań zob. zdanie 1.
Nie trzeba komuś mówić, powtarzać (czegoś) dwa razy, nie trzeba kogoś dwa razy (o coś) prosić zob. trzeba 3.
Nie umieć dwóch zdań sklecić zob. zdanie 2.
Podobni (podobne) (do siebie) jak dwie krople wody zob. kropla 2.
Siedzieć na dwóch stołkach zob. stołek 2.
Skakać, stawać itp. przed kimś na dwóch łapkach zob. łapka 2.
Stać na dwóch krańcach zob. kraniec.
Upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu zob. pieczeń 1.
Walczyć, działać itp. na dwa fronty, na dwóch frontach zob. front 1.
W dwóch słowach zob. słowo 30.
Wziąć, brać kogoś, coś w dwa ognie zob. ogień 9.
Złamany we dwoje zob. złamać.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • dwa — {{/stl 13}}{{stl 8}}licz. M. mos dwaj, dwu || dwóch, ż dwie, DMc. dwu || dwóch, C. dwu || dwom, N. m i n dwoma, ż dwiema || dwoma {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} liczba będąca sumą liczb jeden i jeden : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • DWA — may refer to: Companies and organisations Digital Watermarking Alliance DreamWorks Animation, the NYSE stock symbol of their company Dutch Waterski Association Dallas World Aquarium Other Domino Web Access (IBM Lotus) Dynamic window approach, a… …   Wikipedia

  • dwa — + m. nieos. i n; dwaj, dwóch, dwu, m. os.; dwie, ż; DMs. dwóch, dwu, B. m. os. dwóch, dwu, m. nieos. i n dwa, ż dwie, C. dwom, dwu, dwóm, N. m i n dwoma, dwu, ż dwiema, dwoma 1. «liczebnik główny oznaczający liczbę 2» Dwóch, dwu mężczyzn idzie,… …   Słownik języka polskiego

  • DWA — Die Abkürzung DWA steht für: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall Deutsche Waggonbau AG Deutscher Wortatlas Dimension Weighting Account, ein theoretisches Modell der visuellen Suche ähnlich der Guided Search Dynamic… …   Deutsch Wikipedia

  • dwa — gur·dwa·ra; …   English syllables

  • DWA LVT/S — Technische Daten Anzahl 1 Prototyp + 23 Serienfahrzeuge Hersteller DWA (Deutsche Waggonbau AG, heute Teil von Bombardier Transportation) Bautzen …   Deutsch Wikipedia

  • Dwa Dęby — (Любавка,Польша) Категория отеля: Адрес: Stara Białka 22, 58 420 Любавка, Польша …   Каталог отелей

  • Dwa Filipy — (Leszczyniec,Польша) Категория отеля: Адрес: Leszczyniec 79, 58 425 Leszczyniec, Польша …   Каталог отелей

  • Dwa Potoki — (Карпач,Польша) Категория отеля: Адрес: ul. Polna 5, 58 540 Карпач, Польша …   Каталог отелей

  • Dwa Dęby — (Любавка,Польша) Категория отеля: Адрес: Stara Białka 22, 58 420 Любавка, Польша О …   Каталог отелей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”